Etappi - yhteisöllistä asumista ja eteenpäin menemistä


Etappi ry tarjoaa kodinomaista yhteisöllistä asumista Helsingin Pitäjänmäellä. Kodikkaassa, 90-vuotiaassa puutalossamme on kahdeksan ympärivuorokautisesti tuettua asukaspaikkaa 18-35 -vuotiaille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Lisäksi Etapilla on tukiasuntoja Helsingissä.

Tärkein on asukas

Toimintamme keskiössä on asukas. Tuemme nuorta olemaan osallinen yhteiskunnassa.

Kun arjessa eläminen omien haasteiden kanssa alkaa sujua, voi nuori voimaantua ja itsenäistyä - löytää oman tiensä. Pyrimme jokaisen nuoren kanssa yhdessä löytämään sopivan opiskelu- tai työpaikan tai muuta mielekästä tekemistä.

Etapin toiminta perustuu sosiaalipedagogiseen lähestymistapaan, psykososiaaliseen kuntoutukseen, asiakaslähtöisyyteen ja yhteisöllisyyteen.

Ei puolesta tekemistä

Etapin ohjaajat ovat asukkaan tukena, mutta eivät tee asioita asukkaan puolesta. Otamme työssämme jokaisen nuoren yksilölliset tarpeet ja voimavarat huomioon.

Yhteiset säännöt ja elämisen raamit, yksilölliset kuntoutumissuunnitelmat, yhdessä toiminnan suunnittelu, viikottaisen keskustelut omaohjaajan kanssa, ympärivuorokautinen tuki ja tarvittaessa valvottu lääkkeenotto luovat turvalliset kehykset. Niiden puitteissa asukkaat voivat rakentaa itselleen mielekästä arkea, ja ottaa vastuuta itsestään ja elämästään.

Jokaiselle nuorelle tehdään yhdessä yksilöllinen päiväohjelma. Pidämme nuoren kanssa säännöllisesti kehittämiskeskusteluja. Sen pohjalta laadimme yhdessä hänen kanssaan suunnitelman, josta käyvät esille nuoren voimavarat, haasteet ja kuntoutumistavoitteet.

Arjen toiminta määräytyy yksilöllisistä tavoitteista käsin. Kuntoutumissuunnitelma korostaa asukkaan omaa vastuuta elämästään ja tukee itsenäisten päätösten tekemiseen - kohti itsenäisyyttä ja osallisuutta aktiivisena toimijana yhteiskunnassa.

Yhteisö vie eteenpäin

Etapissa jokainen asukas on yhteisön tasavertainen jäsen oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Asukkaat
osallistuvat voimavarojensa mukaan yhteisön toimintaan.

Käytäntö on osoittanut, että yhdessä eläen ja arkea jakaen nuorten toimintakyky kohenee ja sosiaaliset taidot lisääntyvät.

Yhteisö tarjoaa mahdollisuuksia opetella vastuunottoa, palautteen antamista ja sen vastaanottamista. Vertaistuki auttaa näkemään, että muillakin on samoja haasteita. Asioiden jakaminen muiden kanssa auttaa pääsemään enemmän sinuiksi itsensä kanssa.

Vuoden 2019 visiomme

Kuluvana vuotena keskitymme toiminnassamme neljään visioon.

YHTEISÖLLISYYS
olemme kivoja ja reiluja toisillemmenoudatamme yhdessä sovittuja elämisen raameja


OSALLISUUS
osallisuus on itsenäistymiseen tukemistaosallisuus on voimaannuttavaa


SOSIAALISUUS
harjoitellaan sosiaalisia taitoja turvallisessa ympäristössäomien sosiaalisten verkostojen vahvistamista


TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUVAN ELÄMÄNASENTEEN VAHVISTAMINEN
toimimme kaikessa niin, että se auttaa meitä matkalla itsenäiseen elämäänsuunnittelemme yhdessä tulevaisuuttamme tukevaa toimintaa ja tavoitteita